viernes, 19 de mayo de 2017

Instal·lació

Imatge de la instal·lació, 19.05.2017.
 
Aquest tercer trimestre a tècniques graficoplàstiques hem treballat l'art efímer a través de la instal·lació. Aquesta tècnica es basa a equipar un espai, nosaltres vam haver de fer-la seguint un referent que vam escollir des de principi de curs, el meu va ser la bogeria.

La meva instal·lació és una sèrie d'imatges on es poden distingir dues connotacions sobre el concepte de bogeria. Al costat esquerre hi ha la connotació negativa amb imatges tortes, en canvi al costat dret hi ha la connotació positiva on hi ha les imatges rectes i ben ficades.

Aquesta instal·lació es troba al vidre d'unes escales que pugen al tercer pis de l'institut. Per a realitzar l'activitat vaig imprimir les imatges en DIN A3 i les vaig plastificar, seguidament les vaig retallar amb un cúter, per últim amb celo doble cara les vaig pegar ocupant gran part del vidre.
Les fotos han estat preses i tractades amb el meu telèfon móvil.
 
 
 

viernes, 28 de abril de 2017

Habitació de postguerra

Aquesta activitat de dibuix artístic es basa en una activitat de tipus selectivitat, que consistia en recrear l'interior d'una habitació de postguerra amb una tècnica seca i monocroma. A més a més s'havia de reproduir tres elements de la mateixa recreació en una fotografia d'una maqueta i per últim hi havia d'aparèixer una figura humana. Aquesta activitat s'ha realitzat durant dues hores de clase.
 
Paper 50 x 70 cm.
Tècnica: Carbonet.
28.04.2017.
En primer lloc en un foli DIN A3 vaig fer dos esbossos, en el primer s'hi havia de reflectir l'espai i en el segon aplicar la llum i les ombres. L'espai que vaig recrear va ser un interior per la cònica de dos punts de fuga, on els tres elements que vaig escollir de la fotografia eren la finestra, el quadre girat i les escombraires del terra. A més a més vaig col·locar la figura humana asseguda a terra a prop de la cantonada de l'habitació d'esquena a la finestra. La llum entrava des de la finestra trencada, ja que era l'única obertura.
 
En segon lloc en un paper 50 x 70 cm vaig fer l'esbós en gran. En aquest format més gran vaig potenciar més els blancs que al paper dels esbossos a més a més en vaig afegir més textura a la paret i al tera i per últim vaig detallar una mica més la figura humana.
 
Les dificultats que vaig trobar van ser al principi, ja que no sabia ben bé el que fer en l'activitat, tot i que crec que he encertat en el dibuix perquè mostro la meva expressivitat i passió pels negres i grisos.

Les fotografies han estat realitzades i tractades amb el meu telèfon móvil.
 

Disseny d'un gronxador

Esbossos i perspectiva de la làmina.
Tècnica: llapis i retolador aiguat,
28.04.2017
Aquesta activitat de disseny del tercer trimestre es basa en una activitat de tipus selectivitat. Aquesta activitat és sobre el disseny d'exterior, concretament en un parc infantil, en la qual s'havia de crear un disseny de gronxador de dues places. Per a dur a terme aquesta activitat he tingut dues hores de clase.
 
En primer lloc en un foli DIN A3 doblegat vaig fer els esbossos i la pluja d'idees on plantejava la meva idea final. La meva idea de disseny d'un gronxador la vaig fer amb temàtica naturalista, més concretament en les fulles. A més a més en el meu disseny de gronxador de dues places vaig incorporar un gronxador per a nens molt petits menors de 2 anys i un altre gronxador més típic per a nens més grans de dos anys.
Làmina amb els tres punts de vista i la perspectiva a color.
28.04.2017.

En segon lloc en una Làmina DIN A3 vaig començar a fer els punts de vista (planta, alçat i perfil) a més a més d'una perspectiva i petites acotacions. A l'hora de fer la perspectiva la vaig voler fer amb color (amb tonalitats verdoses i marrons), ja que en els punts de vista no donaria temps. Després només vaig poder acotar l'alçada del gronxador per manca de temps.
 
Finalment, en la meva opinió m'hauria agradat acabar aquesta activitat, ja que tenia les idees bastant clares tot i que per manca de temps no ho he pogut portar a terme. Tot i això m'ha agradat molt la meva idea orgànica de la natura en una zona infantil. 
 
Les fotografies han estat presses i tractades amb el meu telèfon móvil.

lunes, 24 de abril de 2017

Llibreta d'artista

Aquesta activitat de la llibreta d'artista és del tercer trimestre de dibuix artístic. Pel que fa al tercer trimestre de dibuix artístic, estem treballant l'espai, per tant, el tema de les intervencions a aquesta llibreta es redueixen al gènere del paisatge tot i que de manera interpretada.
 
Intervenció en DIN A5.
23.04.2017
En aquesta activitat de la llibreta d'artista del tercer trimestre havien d'haver-hi tres intervencions mínim sobre paisatge interpretat. Jo en vaig fer tres dels quals dos són en formal vertical i un en format horitzontal. En totes tres intervencions vaig utilitzar l'aquarel·la.
 
En primer lloc la intervenció en format horitzontals, em vaig inspirar en una fotografia que vaig fer fa temps. Aquest dibuix representa una posta de sol per tant el cel estava enrosat, les roques en contra llum i l'aigua del mar una mica fosca.
 
Intervenció en DIN A5
23.04.2017
En segon lloc una de les intervencions en vertical, aquest és un paisatge inventat on les tonalitats son més verdoses i relacionades amb allò vegetal. El dibuix representa un tros de carretera envoltada de natura per tot arreu.
 
Intervenció en DIN A5
23.04.2017
En tercer lloc, l'última intervenció també en vertical, aquesta representa la sortida del sol entre dues palmeres a la platja, també està inspirada en una fotografia meva. En aquest dibuix té molta força la llum del sol, ja que aquest modificava els colors en el cel i en l'aigua.
 
Finalment, m'agradat molt dibuixar els paisatges a través de taques i de pintura ja que m'he sentit més lliure que no pas dibuixant tot i que encara em que molt de camí per recorrer i millorar aspectes.
 
Les fotografies han estat preses i tractades pel meu telèfon móvil.
 

domingo, 16 de abril de 2017

Maqueta d'una ONG

Aquesta activitat de disseny tracta d'una activitat que es treballa tant bidimensionalment amb plànols i perspectives, com en la tri dimensió amb una maqueta. Els aspectes bidimensionals i tridimensionals s'havien de treballar amb el concepte d'estand d'una ONG, en aquest cas "ACIMA" una ONG de comunicació i informació medi ambiental. Aquesta activitat es va treballar tant a classe com a casa.
 
Maqueta vista des de dalt.
Material de l'estructura: cartó ploma (0,3 mm de gruix).
16.04.2017
En primer lloc, a classe vaig treballar el plànol que havia de ser a escala 1:20. El plànol el vaig fer en una làmina DIN A3 de manera que vaig centrar la planta de l'estand a la làmina i després vaig calcular el gruix de les parets i vaig retolar tota la planta. A continuació, al plànol trobem la disposició dels mobles en la planta de l'estand. Jo vaig col·locar una taula en forma de "L" i tres tamborets.

En segon lloc, a classe vaig començar a muntar l'estructura de l'estand amb el terra i les dues parets, això ho vaig fer calculant les mesures de les parets i el terra a escala 1:20. Seguidament vaig enganxar les parets a terra amb silicona i un cop ja estava sec vaig enganxar a la paret més llarga una decoració que contenia el logotip de l'ONG a sobre d'un fons blau amb núvols. 
 
Interior de la maqueta.
Materials del mobiliari: plàstic acetat transparent i negre,
palletes blaves. Silueta i fotografíes impreses.
16.04.2017
En tercer lloc, a casa vaig fer els mobles que tenia col·locats al plànol. Primer, vaig fer la taula amb dues peces de plàstic acetat perquè volia que simulés el material que utilitzaria realment, el vidre. Un cop vaig fer les dues peces de la taula les vaig ajuntar una sobre l'altra amb super glue. En segon lloc, per als tamborets vaig calcular les mides a escala i amb un plàstic acetat negre vaig fer la part superior i per a la inferior vaig utilitzar una palleta blava, ja que era el color principal de l'estand. Per a fer els tamborets vaig pensar a utilitzar taps de plàstic blancs, però eren massa grans per a l'escala 1:20.
Per últim, vaig imprimir dues fotografies més per a decorar la paret més curta i també vaig imprimir una silueta d'un home d'1 '70 m a escala 1:20 (8 cm) i la vaig retallar i pegar en un tros de plàstic acetat translúcid perquè es mantingués dret.

Perspectiva de la maqueta en un foli DIN A3 amb la
justificació de la proposta.
Tècnica: llapis portamines i aquarel·la.
16.04.2017
Finalment també a casa, vaig fer la perspectiva de la proposta per a què visualment a part del plànol és veiés la decoració de les parets. Per a realitzar la perspectiva vaig utilitzar el regle, el portamines i una mica d'aquarel·la per a donar color i ambientació.
 
Les meves dificultats han estat al plànol i a la maqueta. Al plànol perquè el primer cop que el vaig fer vaig calcular malament el gruix de les parets i ja el vaig retolar, per tant vaig haver de començar de nou. Una altra dificultat ha sigut en la maqueta, ja que el mobiliari no s'enganxava massa bé pel poc gruix que té el plàstic i a més a més pel que he comentat abans, la meva idea era fer els tamborets amb tapons de plàstic blancs però eren massa grans i vaig haver de trobar una altra solució. Tot i això he pogut solucionar-ho tot i acabar-ho amb una aparença similar a la meva idea principal.
 
Les fotografies han estat preses i tractades amb el meu telèfon móvil.

 

martes, 11 de abril de 2017

Disseny d'una oficina

Aquesta activitat del tercer trimestre tractava a distribuir una planta segons els requisits de l'enunciat. L'activitat es va treballar tant a classe com a casa.
 
L'activitat consistia com he dit a distribuir una planta d'una oficina segons uns requisits, és a dir, sabent que hi treballarien quatre persones que es dedicarien al següent:
La directora que rebria els clients al seu despatx i organitzaria les campanyes, per això a la seva zona podem observar que he col·locat una taula amb tres cadires (de les quals dues són per als clients i una per a la directora), una zona d'autoservei (ja que s'havia de plantejar serveis bàsics), dos armaris per a emmagatzemar i una planta per a donar ambient a la sala.
Suport: Làmina DIN A3.
Tècnica: llapis portamines i rotring (0.4mm).
11.04.2017.

El secretari o la secretaria que ha d'atendre al telèfon, obrir la porta a les visites i arxivar comptabilitat, li he atribuït una taula amb una cadira i un armari per a emmagatzemar els arxius, a més a més està a prop de la porta d'entrada a la planta i dins de la zona pública i d'espera on hi ha un sofà i una butaca.
El dissenyador i la il·lustradora realitzarien la seva feina a l'ordinador i a la taula, i com sovint es fan consultes entre ells per a treballar conjuntament, he col·locat les dues taules una al costat de l'altra en l'habitació on hi ha dues finestres per a tindre una major lluminositat. A més a més també tenen armaris per a emmagatzemar arxius.
Finalment pensant en els serveis bàsics he organitzat un lavabo amb dos vàters separats (un per a cada sexe) però amb unes piques conjuntes. Aprofitant la mateixa habitació per l'assumpte de la finestra.
 
La distribució dels mobles la vaig fer segons la funció de cada treballador, però la distribució de la planta la vaig fer per les següents raons: en primer lloc la secretaria, ja que ha d'atendre a les visites i al costat esquerre hi ha la directora, ja que entre la secretaria i la directora ha d'haver-hi comunicació. A més a més enfront de la directora hi ha la zona del dissenyador i de la il·lustradora per si han de pactar idees o parlar d'algun projecte i finalment la zona dels lavabos l'he localitzat enfront de la zona pública i de secretaria perquè d'aquesta manera pot accedir tant els treballadors com els clients.
 
Les dificultats que vaig trobar en aquesta activitat era la distribució de les finestres, ja que em va costar a arribar a una proposta on quasi totes les habitacions tinguessin una finestra. Crec que ho he mig aconseguit perquè l'única sala que no té finestra és la de secretaria. Pel que fa a la resta crec que ho he pogut fer bé perquè la distribució de l'espai està d'acord amb la funció de cada treballador.
 
L'escala gràfica que he utilitzat per a la distribució d'aquesta planta d'oficina és l'escala d'1:20.

La fotografia ha estat presa i tractada amb el meu telèfon mòbil.

viernes, 7 de abril de 2017

Cònica a l'aula

Aquesta activitat de dibuix artística consistia a elaborar dues còniques de l'aula de dibuix, la primera que vaig fer va ser la cònica central (1 punt de fuga), i després la cònica obliqua (2 punts de fuga), ja que aquest trimestre estic treballant els espais. L'activitat va ser realitzada a classe durant una hora i mitja aproximadament per cònica.
 

Suport: paper 50 x 70 cm.
Tècnica: Retolador (Stabilo) 31.03.2017
 
A la primera cònica, la central, vaig començar dibuixant la línia d'horitzó més o menys a la meitat o una mica més a baix del paper (50 x 70 cm) i després vaig situar el punt de fuga amb llapis. Un cop fet això, vaig començar a esbossar amb un llapis la paret a l'esquerra, la porta i part del mobiliari que es veia d'on estava situada. Seguidament amb un retolador blau fosc vaig començar a repassar les línies que m'interessaven i les vaig aigüar amb un pinzell amb càrrega d'aigua per a crear ombres i ambientació.
 
Suport: paper 50 x 70 cm
Tècnica: Retolador (Stabilo) 07.04.2017
A la segona cònica, l'obliqua, vaig començar dibuixant una línia d'horitzó situada més o menys per la meitat del paper (50 x 70). Després vaig situar una aresta que seria el punt de partida de les dues parets que formarà cantonada. A continuació vaig situar dos punts de fuga a cada extrem de la línia de l'horitzó i seguidament vaig fugar les parets passant per l'aresta. Un cop les parets estaven situades vaig començar a esbossar amb bolígraf negre els objectes que hi havia a l'aula (la porta, la cortina, l'armari, etc). Finalment quan els objectes de l'aula els vaig situar i fugar als punts de fuga vaig començar a donar ambient amb la graficoplàstica (retolador i pinzell amb càrrega d'aigua).

Les meves dificultats principalment es van enfocar més en la primera cònica, ja que no estava molt segura del que feia, encara que en la segona, vaig tindre dificultats amb l'armari que es van poder resoldre.

Les imatges han estat tretes i tractades amb el meu telèfon mòbil.